Czytaj więcej"/> Drukuj
Gaz_bojowy -

Broń chemiczna – jeden z rodzajów broni, w którym czynnikiem rażącym jest jakiś związek chemiczny lub ich mieszanina. Często termin ten jest utożsamiany z gazami bojowymi, gdyż większość, choć nie wszystkie rodzaje broni chemicznej, są oparte na związkach, które w temperaturze pokojowej są gazami, lub cieczami o dużych prężnościach par (są wówczas stosowane w postaci aerozolu). Broń chemiczna ma jednak szersze znaczenie i oprócz samego czynnika rażącego obejmuje też urządzenia i techniki do jego przenoszenia i aplikowania na polu bitwy.
Broń chemiczną dzieli się na dwa ogólne rodzaje: Bojowe środki trujące, zgodnie z Rezolucją nr 687 ONZ, są uznawane za broń masowego rażenia. Protokół genewski 1925 zakazał stosowania bojowych środków trujących, ale nie rozwijania ich produkcji i przechowywania. Dopiero ONZ-etowska Konwencja Broni Chemicznej z 1993 ostatecznie zakazała badań, produkcji i przechowywania tych środków w każdej formie.

Rodzaje bojowych środków trujących

Bojowe środki trujące są zwykle silnie toksycznymi związkami chemicznymi, które są gazami w temperaturze pokojowej, lub ew. cieczami, które szybko w tej temperaturze parują tworząc wystarczające z bojowego punktu widzenia stężenie trujących oparów w powietrzu.
Środki te dzieli się zasadniczo na następujące typy:

Bojowe środki pomocnicze

Chemiczne środki pomocnicze są to środki bojowe, które zazwyczaj nie służą do bezpośredniego rażenia ludzi lecz do ułatwiania rażenia ich innymi środkami, lub eliminacją infrastruktury wroga. Większość tych środków jest legalna w świetle prawa międzynarodowego Zalicza się do nich:

Historia

Bojowe środki po raz pierwszy zastosowana na większą skalę w trakcie I wojny światowej (1915 i 1917) pod Ypres (niemiecki atak falowy gazów chlor i iperyt.

Opisane

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-02-26 06:59:01