Czytaj więcej"/> Drukuj
Gatunek - zbiór, populacja złożona z osobników mających podobne cechy, które są przekazywane płodnemu potomstwu; innymi słowy gatunek to jednostka biologiczna dysponująca wspólną pulą genową.
Suma genomów gatunku zwana pulą genową zawiera pewien zasób dostępnej gatunkowi informacji genetycznej, o cechach organizmów, które do niego należą. Proces powstawania nowych gatunków to specjacja. Wyróżnia się specjację sympatryczną (kiedy bariera między gatunkami zasiedlającymi ten sam obszar ma charakter behawioralny lub genetyczny) i alopatryczną (kiedy gatunki potomne powstają w wyniku pojawienia się bariery geograficznej między populacjami). Trwałość cech gatunku wynika z niepłodności międzygatunkowych krzyżówek.
Gatunek bywa dzielony na podgatunki, te na odmiany, te zaś na rasy i w końcu na linie rozwojowe inaczej rody. Linie rozwojowe stosuje się w hodowli nowych ras i odmian poprzez krzyżowanie i inne manipulacje genetyczne.
Nazwę gatunkową zapisujemy stosując binominalne (podwójne) nazewnictwo, oznacza rodzaj i gatunek.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 14:02:47