Czytaj więcej"/> Drukuj
GOPR -
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR). Organizacja prowadząca akcje ratownicze, szkolenia i zapobiegająca wypadkom na terenach górskich Polski.
Powstało w 1952 w Zakopanem na bazie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
GOPR tworzy 7 grup regionalnych :

Przyrzeczenie ratownicze

Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie Naczelnika lub Jego Zastępcy - bez względu na porę roku, dnia i stan pogody - stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. Postanowienia statutu GOPR będę przestrzegał ściśle, polecenia Naczelnika, jego zastępców, kierowników wypraw i akcji będę wykonywał rzetelnie, pamietając, że od mego postępowania zależy zdrowie i życie ludzkie. W pełnej świadomości przyjętych na siebie trudnych obowiązków i na znak dobrej woli, powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki Naczelnikowi potwierdzam.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-05-31 08:20:11