Czytaj więcej"/> Drukuj
GNU -

GNU (rekurencyjny akronim od GNU's Not UNIX) to projekt Free Software Foundation mający na celu stworzenie wolnodostępnego (ang. Free (as in speech) Software - wolnego jak "wolność słowa") systemu operacyjnego kompatybilnego z systemem Unix.
Projekt GNU został rozpoczęty przez Richarda Stallmana w 1983, a Manifest GNU został opublikowany w marcu 1985 w Dr. Dobb's Journal.
Najważniejsze oprogramowanie powstałe w ramach projektu GNU:
Systemy operacyjne oparte na GNU, przede wszystkim GNU/Linux, są dostępne od 1991.
Aktualnie GNU/Linux jest najpopularniejszym systemem uniksowym, trwają także prace nad GNU/Hurd.
GNU wydaje comiesięczny informator na temat wolnodostępnego oprogramowania - Brave GNU World. Jest on dostępny pod adresem http://www.gnu.org/brave-gnu-world/.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-27 08:49:41