Czytaj więcej"/> Drukuj
Głoska to najmniejszy element dźwiękowej formy wypowiedzi, charakteryzujący się stałym zespołem fonetycznych cech artykulacyjnych i akustycznych. Każda głoska jest fizyczną realizacją jakiegoś fonemu.
Ze względu na różnice 1. akustyczne, 2. fonetyczne, 3. funkcjonalne głoski dzielą się na:
spółgłoski samogłoski
1. szmery 1. tony
2. krótkie 2. długie
3. niesylabotwórcze 3. są ośrodkiem sylaby

Inne podziały głosek:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-16 21:00:23