Czytaj więcej"/> Drukuj
Góry zrębowe - rodzaj gór, stanowiące jeden zrąb tektoniczny bądź też składające się z szeregu zrębów, oddzielonych od siebie rowami tektonicznymi i dolinami przełomowymi.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 10:56:26