Czytaj więcej"/> Drukuj
Fundacja - forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapiał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.
Fundacja jest zakładem (osobą prawną typu zakładowego), a więc - w odróżnieniu od np. stowarzyszeń, związków zawodowych, partii, samorządów zawodowych i innych korporacji - nie ma członków (jest bezosobowa). W tym sensie, choć fundacja jest organizacją pozarządową - nie jest w ścisłym znaczeniu organizacją społeczną.
W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę fundacji, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr. 46, poz. 203 z późn. zm.).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-26 19:05:05