Czytaj więcej"/> Drukuj
Tuve Fryderyk Jerzy (Friedrich Georg) (1759 - 30 VI 1830) - pierwszy pastor ewangelicki w Rudzie i Aleksandrowie bardzo zasłużony dla dziejów tego miasta. Urodził się w 1759 r. w Gross Wechsungen koło Nordhausen w środkowo-wschodnich Niemczech. Ukończył studia teologiczne, być może na protestanckim uniwersytecie w Getyndze. Następnie wyemigrował za chlebem na wschód. Najpierw na Górnym Śląsku, w Błotnicy objął posadę nauczyciela domowego i kapelana u hrabiego Posadowskiego. Następnie, sprowadzony przez któregoś z osadników, objął opiekę duszpasterską nad powstającą gminą luterańską w Rudzie koło Brużycy w województwie łęczyckim. W 1801 r. w wyniku porozumienia z dziedzicem Rafałem Bratoszewskim, władzami Królestwa Polskiego i konsystorzem ewangelickim w Warszawie, Fryderyk Tuve został wybrany pastorem nowo utworzonej parafii w Rudzie. Jego wyświęcenie miało miejsce w 1802 r. W latach 1803-1817 był głównym inicjatorem budowy drewnianego kościoła ewangelickiego w Rudzie (już nie istniejącego). Po założeniu przez Rafała Bratoszewskiego osady tkackiej w pobliskim Aleksandrowie, pastor Tuve zaczął od 1824 r. i tu odprawiać nabożeństwa w miejscowej szkole. Między 1824 a 1827 r. siedziba gminy ewangelickiej została przeniesiona do Aleksandrowa, gdzie do 1828 r. zbudowano w stylu klasycystycznym nowy, murowany zbór ewangelicki, zlokalizowany przy zachodniej pierzei rynku (obecnie rozpoczyna się jego remont). Pastor Tuve i tym razem był głównym inicjatorem i organizatorem budowy, spotkał się jednak z poparciem dziedzica i władz miasta Aleksandrowa. Nowy kościół został wyświęcony 25 grudnia 1828 r. Pastor - budowniczy Fryderyk Tuve zamieszkał w Aleksandrowie, gdzie zmarł 30 czerwca 1830 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu ewangelickim (jego nagrobek istnieje do dziś). Z żony Joanny z domu Ekermann pozostawił syna Karola Tuve, kupca w Aleksandrowie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-24 16:33:51