Czytaj więcej"/> Drukuj
Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel (1772 - 1829) to niemiecki poeta, uczony, filozof, językoznawca i krytyk literacki. Jeden z twórców współczesnego językoznawstwa. Brat Augusta Wilhelma Schlegela.
W swej pracy Über die Sprache und Weisheit der Indier (O języku i wiedzy Indusów) wydanej w Heidelbergu, w 1808, jako pierwszy wyraźnie podkreślił związki zachodzące między greką, łaciną, językami germańskimi i sanskrytem, dzięki czemu dał początek indoeuropeistyce.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-27 18:30:13