Czytaj więcej"/> Drukuj
FreeBSD - popularny system operacyjny typu uniksowego, wywodzący się historycznie z systemu BSD (4.3BSD do wersji 2.0, potem 4.4BSD Lite2) powstałego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Podobnie jak NetBSD jest bezpośrednim derywatem 386BSD, systemu będącego pierwszą próbą stworzenia Uniksa typu BSD dla PC. Początkowo znany pod nazwą Unofficial 386BSD Patchkit.
Inicjatorami projektu byli Nate Williams, Rod Grimes i Jordan Hubbard. Nazwę FreeBSD wymyślił David Greenman z firmy Walnut Creek CDROM, które od początku wspierało projekt. Oficjalną maskotką FreeBSD, podobnie jak całej rodziny BSD, jest daemon, oficjalnym hasłem jest The power to serve (ang. Potęga gotowa służyć).
Pierwsza wersja systemu ukazała się 30 listopada 1993 roku, obecnie aktualna wersja stabilna ma numer 4.11 (ostatnia z linii 4.x) i niosąca wiele nowości 5.4 (m.in. UFS2, devfs, SMPng, KSE, GEOM, MAC).
FreeBSD -
- maskotka FreeBSD

Kalendarium rozwoju

(Więcej szczegółów na temat wydań poszczególnych wersji w kalendarium Informatyki)

Dostępność

Jest darmowym systemem operacyjnym dostępnym z pełnym kodem źródłowym. Źródła całego systemu wraz z historią (istnieje możliwość pobrania najstarszych wersji) - nie tylko jądra - dostępny jest w centralnym repozytorium opartym na CVS. Nad rozwojem projektu czuwa zamknięta grupa programistów tzw. Core Team, który organizuje pracę oficjalnych deweloperów (committers) i innych programistów.
Rozprowadzany na bardzo liberalnej, zmodyfikowanej licencji BSD, pozwalającej na integrację kodu do projektów zamkniętych pod warunkiem załączenia informacji o autorach.

Informacje techniczne

System zgodny z normą POSIX. Powłoka - każda zgodna z normą POSIX. System plików - FFS, UFS, UFS z rozszerzeniem softupdates, UFS2 (tylko FreeBSD 5). Format binariów - obecnie ELF, do wersji 2.2.8 a.out. Jądro - monolityczne, aczkolwiek z możliwością dołączania i odłączania modułów podczas pracy systemu.
FreeBSD charakteryzuje się większą ilością nowinek w porównaniu z innymi systemami wywodzącymi się 4.4BSD: NetBSD i OpenBSD. Inicjatorzy projektu FreeBSD postanowili skupić się na tworzeniu systemu dla najpopularniejszych architektur sprzętowych. Dostępne są wersje dla architektury IA-32, AMD64, PC98, DEC Alpha, Sun UltraSPARC w przygotowaniu znajdują się wersje dla IA-64 Itanium i PowerPC.
W trybie ABI można uruchamiać programy skompilowane dla Linuksa, SCO oraz SVR4 (Solaris). Binaria dla systemów BSDI, NetBSD i OpenBSD są uruchamiane w niezmienionym trybie.

Porty

FreeBSD znane jest z tzw. systemu portów. To stale rozwijane rozwiązanie pozwala na wygodną instalację i zarządzanie oprogramowaniem spoza systemu z wykorzystaniem źródeł, tj. w tradycyjny dla systemów uniksowych sposób - z uwzględnieniem rekursywnych zależności pomiędzy poszczególnymi programami.
Procedura instalacji programu składa się z następujących kroków: Porty tworzą hierarchiczną strukturę podzieloną na funkcjonalne kategorie. Szkielet portu powstaje na bazie pliku Makefile zgodnego z BSD make. Każdy port posiada swego opiekuna, którym mogą być zarówno pojedynczy programiści, jak i całe zespoły odpowiedzialne w ramach FreeBSD za nadzór np. dużych środowisk GNOME i KDE. Repozytorium portów FreeBSD zawiera kilkanaście tysięcy programów przystosowanych do działania na tym systemie.
Na bazie portów projekt udostępnia prekompilowane pakiety z domyślnymi opcjami dla wszystkich aktualnie wspieranych wersji i architektur FreeBSD. Pakiety rozprowadzane są poprzez Internet oraz na nośnikach optycznych, ich funkcjonalność jest identyczna do tych znanych w dystrybucji linuksowych. Programy instalowane przy pomocy portów i pakietów przechowywane są w przestrzeni odseparowanej od właściwego systemu, co pozwala na zachowanie integralności obu warstw oprogramowania.
Porty FreeBSD stały się bazą lub zainspirowały rozwój zbliżonych rozwiązań wykorzystywanych w systemach OpenBSD, NetBSD (pkgsrc) oraz Linux Gentoo (portage).

Zastosowania

Ze względu na swą wydajność i niezawodność (niemal wzorcowa implementacja stosu TCP/IP) często stosowany jako serwer lub zapora sieciowa. FreeBSD obsługuje wiele z najbardziej obciążonych serwisów w Internecie (Yahoo!, Hotmail, Apache.org, CDROM.COM). Równie dobrze spełnia swoją rolę jako system operacyjny na biurko.
Ze względu na liberalną licencję fragmenty jego kodu znalazły się w takich projektach jak Microsoft Windows, a ostatnio Mac OS X oraz Mac OS X Server, który powstał w oparciu o mikrojądro Mach i rozwiązania zaczerpnięte z FreeBSD oraz NetBSD. Również wiele zamkniętych urządzeń (np. sprzętowe zapory firmy Nokia) działa w oparciu o FreeBSD.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-09 08:04:03