Czytaj więcej"/> Drukuj
Francuski ruch oporu 1939-1945 - walka społeczeństwa francuskiego przeciwko okupantom niemieckim oraz władzom kolaboracyjnym podczas II wojny światowej.
We Francji Ruch Oporu był podporządkowany w większości Komitetowi Wolnej Francji w Londynie, kierowanemu przez Charlesa de Gaulle'a i odgrywającego rolę francuskiego rządu emigracyjnego. Działacze tego ruchu organizowali pomoc jeńcom wojennym, propagandę, sabotaż i dywersję oraz akcje zbrojne przy wsparciu państw alianckich. Ponadto podobne działania prowadziła partyzantka komunistyczna.

Akcje ruchu oporu

W roku 1940 w Paryżu rozpoczęły się pierwsze manifestacje studentów i uczniów skierowane przeciwko okupacji niemieckiej i rządowi w Vichy, który został utworzony w celu kolaboracji z faszystowskim rządem Niemiec i na którego czele stanął polityk francuski marszałek Philippe Petain.
W roku 1942 gaulliści z Londynu i działacze Ruchu Oporu koordynowali swe poczynania wobec wzmagających się represji Niemców oraz reżimu Vichy. Wzmocnienie dla tajnej organizacji przyniosło zjednoczenie politycznych sił Ruchu Oporu: delegat de Gaulle'a Jean Moulin (członek partii radykalnej, wybitny organizator) został przewodniczącym Krajowej Rady Ruchu Oporu, w której skład weszły aktywne siły polityczne: komuniści, socjaliści, radykałowie, chrześcijańscy demokraci. Dopiero w 1944 r. powstały Francuskie Siły Wewnętrzne. W ostatnim roku okupacji nastąpił znaczny wzrost akcji bojowych, sabotażu oraz dywersji.

Program Krajowej Rady Ruchu Oporu

W roku 1944 uchwalony został program Krajowej Rady Ruchu Oporu, w którym założono, że po zwycięstwie utrzymana zostanie jedność sił Oporu w imię przeobrażenia oblicza Francji. Sformułowano także ideę nowej Republiki, w której nie będzie istnieć zdrada i korupcja, lecz sprawny rząd połączony ze skuteczną kontrolą przedstawicielstwa narodowego. Podkreślono konieczność przeprowadzenia reform ekonomicznych oraz ukarania kolaborantów. Najważniejszym punktem programu było przygotowanie powstania narodowego. Mimo że program nie został do końca zrealizowany odegrał ważną rolę w tworzeniu nowej świadomości społecznej i politycznej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 07:08:44