Czytaj więcej"/> Drukuj
Forma (łac. forma) – najniższa kategoria systematyczna, niższa od odmiany. Do formy zaliczane są osobniki sporadycznie występujące w populacjach danego gatunku, wyróżniające się od innych osobników jedną lub kilkoma cechami. Występowanie form warunkowane jest z reguły niewielkimi modyfikacjami genetycznymi.

Bibliografia

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-30 01:04:56