Czytaj więcej"/> Drukuj
Fonologia to nauka o systemach dźwiękowych języków. Stanowi jeden z działów językoznawstwa (lingwistyki) (podawane jako synonimiczne nazwy: fonemika, fonematyka, odnoszą się tylko do jednej z teorii fonologicznych i nie mogą być traktowane jako zamiennik nazwy "fonologia").
Od fonetyki odróżnia ją podejście do dźwięków: fonologia bada je jako system, fonetyka bada ich właściwości fizyczne. Bodaj najbardziej znanym porównaniem to obrazującym jest iż fonetyka ma się tak do fonologii jak numizmatyka do nauki o finansach.
Inaczej można ją zdefiniować, jako 'naukę o fonemach', tj. o najmniejszych jednostkach systemu języka, nieposiadajacych znaczenia, ale mogących zmieniać znaczenie wyrazów.

Inne pojęcia związane z fonologią

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-25 18:01:27