Czytaj więcej"/> Drukuj
Folklor (ang. folk-lore, wiedza ludu) - ogół cech wspólnych danej społeczności, określający jej charakter, obyczaje, tradycje, kulturę, w tym obrzędowość i sztukę.
Badaniem folkloru zajmuje się etnologia, a opisywaniem etnografia. Badania folkloru dostarczają wiedzy historycznej, w tradycji ludu zachowane są ważne informacje, wykorzystywane przez socjologów i antorpologów zarówno do analizy przeszłości, jak i interpretowania ciągłości zjawisk społecznych i kulturowych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-19 16:33:21