Czytaj więcej"/> Drukuj
Flora (z łac. Flora - rzymska bogini kwiatów) - roślinność, ogół gatunków roślin na określonym obszarze (np. flora Polski), w określonym biotopie (flora górska), określonej formacji roślinnej (np. flora lasu deszczowego) lub czasie geologicznym (np. Flora trzeciorzędu).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-26 14:15:00