Czytaj więcej"/> Drukuj
Fleksja (z łac.)
  1. dział gramatyki zajmujący się opisem form wyrazowych.
  2. odmiana wyrazów lub zespół form służących do oznaczania stosunków między wyrazami w zdaniu, wyróżnia się fleksję imienną (deklinację) oraz fleksję czasownika (koniugację).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-25 18:23:09