Czytaj więcej"/> Drukuj
Fizjologia zwierząt – nauka o czynnościach organizmu zwierzęcego. Zajmuje się stanem organizmu w momencie kiedy jest on zdrowy (nauka o stanach chorobowych to patologia).
Fizjologia sama w sobie jest nauką nierozerwalnie łączącą się z takimi dziedzinami biologii jak: biochemią, anatomią, histologią i w mniejszym stopniu cytologią i cytofizjologią.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-02 10:47:29