Czytaj więcej"/> Drukuj
Filogeneza (ang. phylogeny or phylogenesis) to pochodzenie i ewolucja grupy organizmów, zwykle gatunków. Jednym z zadań systematyki jest ustalenie relacji pomiędzy znanymi organizmami, zarówno współczesnymi jak i wymarłymi czyli ich filogenezy. Poprzez badania rozwoju osobniczego organizmów zauważono, że ontogeneza powtarza filogenezę, co oznacza, że we wcześniejszych etapach rozwoju organizmu występują cechy fenotypowe charakterystyczne dla jego filogenetycznych przodków.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 13:21:33