Czytaj więcej"/> Drukuj
Fenyloetyloamina ( ang. Phenylethylamine) zwana też skrótowo fenetylaminą ( ang. phenethylamine). Nazwa systematyczna: 1-amino-2-fenyloetan bądź β-fenyloetyloamina.
Fenetylaminy występują w naturze jako hormony, neuroprzekaźniki oraz jako alkaloidy. Niektóre fenetylaminy pełnią fundamentalne funkcje w układzie nerwowym jak na przykład dopamina, adrenalina czy noradrenalina. Roślinne alkaloidy to na przykład psychodeliczny narkotyk meskalina czy stymulanty efedryna i katyna. Fenetylamina sama w sobie nie jest psychoaktywna ale niewielka zmiana ( jak np. w przypadku amfetaminy jeden węgiel przy wiązaniu α ) sprawia, że taka się staje.
Fenyloetyloamina -
Najbardziej znane syntetyczne fenetylaminy to amfetamina, MDMA i metamfetamina. Znamy aktualnie kilkaset fenetylamin. Zawdzięczamy to głównie pionierskim badaniom Alexandrowi Shulginowi. Efekty części swoich prac opisał w książce PiHKAL.
Fenetylamina to w skrócie: PEA - (ang.) PhenEthylAmine

Podział

Pochodne fenetylaminy ze względu na działanie, dzieli się na:

Tabela możliwych podstawień

Fenetylaminy, według struktury
Nazwa systematyczna α β R2 R3 R4 R5 RN Pełna nazwa
tyramina OH 4-hydroksyfenyloetyloamina
tyrozyna COOH OH kwas 2-(m-hydroksyfenylo)-1-aminopropionowy
fenyloalanina COOH kwas 2-fenylo-1-aminopropionowy
dopamina OH OH 3,4-dihydroksyfenetylamina
adrenalina OH OH OH CH3 β,3,4-trihydroksy-N-metylofenyloetylamina
noradrenalina OH OH OH β,3,4-trihydroksyfenyloetyloamina
amfetamina CH3 α-metylofenyloetyloamina
metamfetamina CH3 CH3 N,α-dimetylofenyloetyloamina
efedryna CH3 OH CH3 N-metylo-β-hydroksy-α-metylofenyloetyloamina
katyna CH3 OH β-hydroksy-α-metylofenyloetyloamina
bupropion CH3 =O Cl C(CH3)3 3-chloro-N-tert-butylo-β-okso-α-metylofenyloetyloamina
fentermina (CH3)2 α,α-dimetylofenyloetyloamina
meskalina OCH3 OCH3 OCH3 3,4,5-trimetoksyfenyloetyloamina
TMA CH3 OCH3 OCH3 OCH3 3,4,5-trimetoksy-α-metylofenyloetyloamina
TMA-2 CH3 OCH3 OCH3 OCH3 3,4,5-trimetoksy-α-metylofenyloetyloamina
MDA CH3 -O-CH2-O- 3,4-metylenodioksy-α-metylofenetylamina
MDMA CH3 -O-CH2-O- CH3 3,4-metylenodioksy-N-metylo-α-metylofenetylamina
MMDA CH3 -O-CH2-O- OCH3 3,4-metylenodioksy-5-metoksy-β-metylofenyloetyloamina
MDEA CH3 -O-CH2-O- CH2CH3 3,4-metylenodioksy-N-etylo-α-metylofenyloetyloamina
2,5-DMA CH3 OCH3 OCH3 2,5-dimetoksy-α-metylofenyloetyloamina
DOM CH3 OCH3 CH3 OCH3 2,5-dimetoksy-4-metylo-α-metylofenyloetyloamina
DOB CH3 OCH3 Br OCH3 2,5-dimetoksy-4-bromo-α-metylofenyloetyloamina
DOI CH3 OCH3 I OCH3 2,5-dimetoksy-4-jodo-α-metylofenyloetyloamina
2C-B OCH3 Br OCH3 2,5-dimetoksy-4-bromofenyloetyloamina
2C-C OCH3 Cl OCH3 2,5-dimetoksy-4-chlorofenyloetyloamina
2C-D OCH3 CH3 OCH3 2,5-dimetoksy-4-metylofenyloetyloamina
2C-E OCH3 CH2CH3 OCH3 2,5-dimetoksy-4-etylofenyloetyloamina
2C-H OCH3 OCH3 2,5-dimetoksyfenyloetyloamina
2C-I OCH3 I OCH3 2,5-dimetoksy-4-jodofenyloetyloamina
2C-T-2 OCH3 S2CH3 OCH3 2,5-dimetoksy-4-etylotiofenyloetyloamina
2C-T-7 OCH3 S2CH2CH3 OCH3 2,5-dimetoksy-4-propylotiofenyloetyloamina
2C-T-21 OCH3 S2CH2F OCH3 2,5-dimetoksy-4-fluoroetylotiofenyloetyloamina
PMA CH3 OCH3 4-metoksy-α-metylofenyloetyloamina

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 20:17:23