Czytaj więcej"/> Drukuj
Felieton (fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieści), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) napisany w sposób lekki i błyskotliwy,utrzymany w osobistym tonie wyrażający - często skrajnie i złośliwie - wyłącznie ściśle prywatny punkt widzenia autora.
Gatunek ten wprowadzony został w XVIII wieku na łamach francuskiego "Journal des Débats". Felieton jest zwykle umieszczany na stałej kolumnie (tzn. stronie gazety lub czasopisma - stąd po angielsku stały felietonista to columnist), zwanej kolumną felietonową.
Za arcymistrzów współczesnego felietonu polskiego uchodzą Antoni Słonimski, Stefan Kisielewski, Krzysztof Teodor Toeplitz, Daniel Passent, Jerzy Urban. Z autorów dawniejszych Bolesław Prus.
Do felietonów zaliczane są również stałe rubryki zawierające rysunki satyryczne (tzw. felietony rysunkowe). Obecne są najczęściej w polskich tygodnikach, ale również w dziennikach. Do felietonistów rysunkowych zalicza się: Uwaga: używany w żargonie telewizyjnym termin felieton filmowy nie ma nic wspólnego z felietonem jako takim; nazywa się tak każdą wstawkę (dokrętkę) filmową do programu, nawet niekoniecznie publicystycznego.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-21 06:01:08