Czytaj więcej"/> Drukuj
Faszyzm (wł. fascismo, od fascio - wiązka, związek) - doktryna polityczna zakadająca omnipotencję państwa, solidaryzm spoleczny oraz podkreślająca niechęć wobec zarówno kapitalizmu jak i komunizmu.
Doktryna faszystowska została ogłoszona przez Benito Mussoliniego, który w roku w 1919 założył partię znaną jako Fasci di Combattimento (Związek Bojowników), przekształconą w Narodową Partię Faszystowską (Partito Nazionale Fascista). W wydaniu włoskm faszyzm w założeniu miał być doktryną totalitarną, jednak w praktyce nigdy nie wyszedł poza stadium autorytarne.
Następnie został rozwinięty przez Adolfa Hitlera w Niemczech, przy czym niemiecki faszyzm znany jest lepiej pod nazwą narodowy socjalizm lub hitleryzm.
Powstało wiele definicji faszyzmu. Jedna z nich mówi, że faszyzm jest formą dyktatury nacjonalistycznej, która opiera się na kilku zasadach. Najważniejszym dobrem w państwie faszystowskim jest wspólnota, to znaczy naród (rozumiany jako ogół obywateli państwa) lub grupa etniczna rozumiana jako tożsama z narodem. Prawa jednostki są podporządkowane prawom narodu który zyskuje tym samym realną osobowość, nie tylko jako pojęcie abstrakcyjne. Każde działanie dla jej dobra i na jej korzyść jest działaniem moralnie usprawiedliwionym. Jest to przede wszystkim zasada wodzostwa. Charyzmatyczny wódz, który "ma zawsze rację", jak głosiły włoskie plakaty na cześć Benito Mussoliniego, to osoba, która doskonale umie zdobywać sobie posłuch wśród ludzi. Faszyzm charakteryzuje także ekspansja (przykładem Anschluss Austrii, lub agresja włoska w Etiopii w 1935 roku). W stosunku do państwa faszyści wyznają etatyzm i statolatrię.
Faszyzm, jak większość totalitaryzmów, zrodził się z frustracji i niezadowolenia społecznego, np. szeregi SA w Niemczech zasilane były przez rosnące rzesze bezrobotnych.
Faszyzm panował tylko we Włoszech. Niemiecka forma faszyzmu to nazizm. Niektórzy błędnie wiążą z faszyzmem także hiszpański frankizm.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-24 12:42:05