Czytaj więcej"/> Drukuj
Falsyfikat - antonim autentyku, fałszerstwo rzeczy oryginalnej w celu mistyfikacji.
Do falsyfikatów zalicza się: Etym. od śrdw. łac. - falsificatio - podrabianie (za Kopalińskim)
a także: falsyfikacja, falsyfikacjonizm
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-26 11:03:36