Czytaj więcej"/> Drukuj
prof. Ewa Łętowska ur. 22 marca 1940r. - prawnik, była pierwszym w Polsce rzecznikiem praw obywatelskich (1987-1991), w 1992 roku otrzymała tytuł "Kobieta Europy", a w 1995-nagrodzona przez Fundację Eberta za pracę na rzecz praw człowieka, w 1996 odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Wykładała w Paryżu (Sorbonne-Pantheon), odczyty i wykłady na uniwersytetach europejskich. Członek: Komitetu Helsińskiego, Komisji Ekspertów Komitetu ds. Stosowania Norm w Międzynarodowej Organizacji Pracy, Rady Fundacji Europejskiej Praw Człowieka, Międzynarodowej Komisji Prawników. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999-2002). Od maja 2002r Sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Autorka wielu publikacji naukowych, popularno-naukowych z zakresu prawa oraz książek o muzyce operowej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-14 05:30:16