Czytaj więcej"/> Drukuj
Europejska Wspólnota Energii Atomowej (ang. European Atomic Energy Community (EAEC)) (Euratom, EWEA) powstała, podobnie jak EWG, na mocy traktatów rzymskich z 1957 r. Decyzja o powstaniu Euratomu zapadła podczas obrad konferencji messyńskiej w 1955 roku.
Na mocy tzw. traktatu fuzyjnego od 1967 r. wszystkie trzy Wspólnoty Europejskie (Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Energii Atomowej oraz Wspólnota Europejska) mają wspólne organy.

Cele organizacji

Głównym celem Euratomu jest pokojowe wykorzystanie energii jądrowej i rozwój wspólnego rynku związanego z tą energią. Organizacja zajmuje się rozwojem badań w tej dziedzinie oraz ustalaniem jednolitych norm ochrony radiologicznej.

Członkowie założyciele

Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy

Linki zewnętrzne

Oficjalna witryna Euratomu
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-08 06:31:45