Czytaj więcej"/> Drukuj
Europa Środkowo-Wschodnia - nazwa stosowana dla określenia europejskich państw powstałych w wyniku rozpadu bloku socjalistycznego, położonych pomiędzy krajami szeroko rozumianej Europy Zachodniej a państwami powstałymi w wyniku rozpadu ZSRR. Ta część Europy stanowi obszar przejściowy pomiędzy łacińską cywilizacją zachodnią a rusko-bizantyjską cywilizacją wschodnią. Tak rozumiany region obejmuje następujące państwa: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Jugosławia (Serbia i Czarnogóra), Macedonia, Albania, Bułgaria i Rumunia. Zajmują one powierzchnię blisko 1,2 mln km², a liczba ludności przekracza 120 mln mieszkańców (1995).
Określenie to stało się bardziej popularne od lat 80., gdy trzej intelektualiści z tego regionu: Milan Kundera, Czesław Miłosz i István Bibó użyli tego pojęcia jako przeciwwagę dla terminu Europa Wschodnia. W literaturze zachodniej obszar ten jest jednak nadal określany jako Europa Wschodnia.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-04-05 21:54:19