Czytaj więcej"/> Drukuj
Esej to szkic literacko-naukowy o walorach literackich poświęcony problematyce społecznej, filozoficznej, artystycznej i sięgający niekiedy do fikcji fabularnej. Nazwę (od francuskiego essai - próba) i podstawowe założenia stworzył Michel de Montaigne (1580), kontynuował je zaś Francis Bacon w Anglii (1597).
Esej jest próbą nowego ujęcia tematu, innego sposobu rozumowania połączoną z artyzmem jej przekazu. W pierwotnej formie znany w starożytności, a później uprawiany od XVII w.
W Polsce rozwinął się w okresie oświecenia, romantyzmu i modernizmu. Obficie reprezentowany w literaturze XX wieku (np. eseje literackie T. Boya-Żeleńskiego).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-19 11:03:33