Czytaj więcej"/> Drukuj
Erupcja wulkanu, wybuch wulkanu (drugie określenie, ściślej to : gwałtowna erupcja, w praktyce używane jako synonim erupcji) - zjawisko wydostawania się na powierzchnię Ziemi i/lub do atmosfery jakiegokolwiek materiału wulkanicznego (magmy, materiałów piroklastycznych, substancji lotnych: gazów, par).
Ze względu na formę erupcji wyróżnia się: W zależności od rodzaju materiału wydostającego się podczas erupcji wyróżnia się:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-08 02:16:32