Czytaj więcej"/> Drukuj
Enzym -

Enzymy - rodzaj białek występujących naturalnie w organizmach żywych, których działanie sprowadza się do obniżenia energii aktywacji (katalizy) danych reakcji biochemicznych. Enzymy stanowią największą grupę tzw. biokatalizatorów.
Jeżeli enzym jest białkiem złożonym, to składa się z: Enzym składający się z obu wymienionych części określany jest mianem holoenzymu.
Klasy enzymów: Działanie enzymu opiera się na przyłączaniu odpowiedniego substratu do centrum aktywnego, które zbudowane jest z konkretnej (zależnej od reakcji, którą ma katalizować) sekwencji aminokwasów. Następuje to w specyficznych warunkach, tj.: Enzymy nie tracą swoich właściwości w reakcjach przeprowadzanych in vitro. Enzymy, podobnie jak inne katalizatory, nie zużywają się w wyniku uczestniczenia w reakcji. Przyjmuje się, że jeden enzym jest zdolny do katalizowania tylko jednego typu reakcji ("jeden enzym - jedna reakcja"). Znaczna swoistość enzymów jest odbiciem ich III-rzędowej struktury. Znane nauce są, mimo wszystko, enzymy katalizujące kilka reakcji.
Enzymy znalazły zastosowanie w technologiach przemysłowych (np. przy hydrolizie skrobi) i spożywczych, a także analizie chemicznej.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 19:51:59