Czytaj więcej"/> Drukuj
Energia jest podstawową cechą materii (niezmiennikiem) wynikajacą z symetrii translacji w czasie (twierdzenie Noether). W szczególnej teorii względności masa cząstki jest proporcjonalna do energii w układzie spoczynkowym (\[E_0 = m c^2 \]).
Według ogólnej teorii względności rozkład energii i pędu jest źródłem zakrzywienia czasoprzestrzeni, które odczuwamy jako grawitację.
Energia to podstawowa wielkość fizyczna, opisująca zdolność danego ciała materialnego do wykonania określonej pracy (energia swobodna). W wyniku tego energia układu obniża się (symetria translacji w czasie zostaje złamana). W układach fizycznych energia zawsze osiąga minimum i jest ograniczona od dołu. Brak takiego ograniczenia mógłby oznaczac możliwość czerpania energii i wykonywania pracy bez końca (perpetuum mobile). Stan układu fizycznego (klasyczny lub kwantowy) w minimum energii nazywamy stanem podstawowym.
Z punktu widzenia termodynamiki niektóre formy energii są funkcjami stanu.
Energię w równaniach fizycznych zapisuje się najczęściej jako E.
Jednostką energii w układzie SI jest dżul (J).
Inne jednostki: Energia może przyjmować wiele form: Linki zewnętrzne:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 10:15:59