Czytaj więcej"/> Drukuj
Encyklika - (z greckiego "okólny") orędzie, pismo napisane przez papieża skierowane do biskupów i do wiernych. Tematy poruszane w encyklikach odnoszą się do spraw doktrynalnych i organizacyjnych o charakterze ogólnokościelnym.

Encykliki Kościoła Katolickiego:

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-27 04:19:36