Czytaj więcej"/> Drukuj
Empiriokrytycyzm - neopozytywistyczny nurt filozoficzny z przełomu XIX i XX wieku. Jego najważniejszymi przedstawicielami byli Ernst Mach i Richard Avenarius. Najważniejszą tezą programu emipiriokrytycyzmu było stworzenie jasnych kryteriów rozróżnienia wiedzy naukowej i nienaukowej i odrzucenie jako nienaukowych wszelkich rozważań metafizycznych.
Kontynautorami tego kierunku filozoficznego byli pozytywiści logiczni.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-23 02:14:05