Czytaj więcej"/> Drukuj
Elliot Aronson - psycholog amerykański, znany z przeprowadzenia eksperymentu klasy z puzzli (Jigsaw Classroom) oraz z badań nad dysonansem poznawczym, autor wielu podręczników do psychologii społecznej.

Edukacja

W 1954 uzyskał tytuł bakałarza Brandeis Unversity. W 1956 na Wesleyan University otrzymał tytuł magistra, a stopień doktora zdobył na Uniwersytecie Stanforda.

Działalność dydaktyczna

Aronson wyładał na Uniwersytecie Harvarda, University of Minnesota, University of Texas, a także na University of California w Santa Cruz.

Eksperyment klasy z puzzli

W 1971 Elliot Aronson przeprowadził swój najbardziej znany eksperyment: klasy z puzzli. Celem eksperymentu było badanie metod redukcji uprzedzeń wśród dzieci. Przedmiotem eksperymentu były klasy podzielone na dwie grupy: tradycyjne oraz "klasy z puzzli". Pierwsze były były prowadzone według tradycyjnego programu nauczania, natomiast klasy z puzzli składały się z dzieci różnych ras i były nauczane za pomocą metod, które wymagały od dzieci współpracy w celu osiągnięcia sukcesu w egzaminach.
Wyniki eksperymentu pokazały, że w porównaniu z innymi dziećmi uczniowie klas z puzzli wykazywali się mniejszym poziomem uprzedzeń rasowych oraz negatywnych stereotypów. Dzieci te cechował również wyższy poziom pewności siebie oraz lepsze wyniki akademickie.

Publikacje

Elliot Aronson jest autorem wielu wysoko cenionych podręczników z dziedziny psychologii społecznej, część z nich ukazała się także w języku polskim, są to:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 02:05:58