Czytaj więcej"/> Drukuj
Elektrownia_jądrowa -
Elektrownia jądrowa - wielki obiekt przemysłowo-energetyczny (elektrownia cieplna) wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, której ciepło, do uzyskiwania pary, jest otrzymywane z reaktora jądrowego.

Historia

Pierwsza elektrownia jądrowa powstała w 1954 w Obnińsku (ZSRR). Produkcja prądu nie była jednak w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych głównym zadaniem elektrowni jądrowych. Głównym celem ich budowy była produkcja wzbogaconego materiału rozszczepialnego do produkcji broni atomowej. W latach siedemdziesiątych zaczęło przybywać gwałtownie bloków energetycznych z reaktorami atomowymi. Na świecie uruchamiano kilkanaście reaktorów rocznie (dla porównania w latach 1990-2004 średnio 5, a 1980-1989 - 22). Te gwałtowne zmiany zainteresowania były spowodowane prawie bezawaryjną pracą pierwszych elektrowni (tych z lat 50. i 60.), co doprowadziło do zwiększenia zainteresowania tym rozwiązaniem w latach 70., natomiast na jego spadek wpływ miały dwie poważne awarie: w Three Mile Island w 1979 i w Czarnobylu w 1986 oraz wzrost wymagań dotyczących bezpieczeństwa bloków jądrowych. Należy pamiętać, że budowa elektrowni atomowej trwa około 10 lat, więc na ilość uruchamianych w latach 80. reaktorów wpływ miały decyzje podjęte 10 lat wcześniej, a więc najczęściej przed awarią w elektrowni Three Mile Island.
Obecnie (2004 rok) wiele krajów wstrzymało się z podejmowaniem decyzji o budowie kolejnych bloków jądrowych. W Stanach Zjednoczonych nie rozpoczęto budowy żadnego nowego bloku od 1977, plany zupełnego wycofania się mają Niemcy i Szwecja, a Włochy już to zrealizowały.
Buduje się natomiast dużo reaktorów w Azji (Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa i Korea Północna, Iran, Pakistan).

Budowa elektrowni

Ogólna zasada działania elektrowni atomowej:
W reaktorze jądrowym (RJ) w wyniku reakcji rozszczepienia jąder atomowych wydzielają się duże ilości ciepła, które jest odbierane przez czynnik roboczy (najczęściej wodę pod wysokim ciśnieniem - reaktory PWR i WWER). Czynnik przepływa do wytwornicy pary (WP), gdzie oddaje ciepło wrzącej wodzie o niższym ciśnieniu a następnie powraca do reaktora. Para wodna napędza następnie turbinę parową połączoną z generatorem.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-02 08:15:33