Czytaj więcej"/> Drukuj
Einsatzgruppen mobilne jednostki specjalne. Hitlerowskie grupy operacyjne policji bezpieczeństwa sformowane przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy RSHA Reinharda Heydricha, które na terenach opanowanych przez Wehrmacht zajmowały się eksterminacją Żydów, przedstawicieli miejscowych elit, komunistów, walką z partyzantami oraz przejmowaniem nieprzyjacielskich archiwów.
Do tworzenia oddziałów przystąpiono przed inwazją niemiecką na Związek Radziecki w maju 1941 r. w szkole policyjnej w Pretzch w Saksonii. Sformowano cztery einsatzgruppen, oznaczone literami A, B, C i D, które podzielone zostały na einsatzkommanda i sonderkommanda. Einsatzgruppe liczyła od 600 do 1000 SS-manów, SD-manów, członków gestapo, kripo, policjantów z 9. rezerwowego batalionu policyjnego i elitarnej jednostki tajnej policji Leitende Dienst. W literaturze przedmiotu podaje się informację, że dwie trzecie członków Einsatzgruppen miało wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne, a jedna trzecia doktoraty. Jeden z dowódców Einsatzgruppe C, Ernst Biberstein, był pastorem i teologiem, a osądzony w Norymberdze Otto Ohlendorf był doktorem prawa, który skończył trzy fakultety uniwersyteckie.
Einsatzgruppe A, dowodzona przez dr Franz W. Stahleckera, działała na terytorium państw bałtyckich; Einsatzgruppe B, dowodzona przez szefa policji kryminalnej Arthura Nebe, na terenie Ukrainy i Białorusi; Einsatzgruppe C dr Otto Rascha na bagnach Prypeci; Einsatzgruppe D Otto Ohlendorfa w południowej Ukrainie, Kaukazie i na Krymie. Głównym zadaniem tych grup było zorganizowanie i przeprowadzenie eksterminacji Żydów na zajętych przez Niemców obszarach Związku Radzieckiego. Ta zbrodnicza operacja miała odbyć się przy jak najszerszym współudziale miejscowej ludności. Reinhard Heydrich wydał znamienną dyrektywę dla Einsatzgruppen ...dla obserwatora z zewnatrz powinno to wygladać, że sama miejscowa ludność zareagowała w sposob naturalny przeciwko dziesiątkom lat opresji dokonywanej przez Żydow oraz przeciwko terrorowi stworzonemu ostatnio przez komunistów. Do tej pożądanej przez Niemców współpracy doszło na Litwie i Łotwie. Einsatzgruppe D znalazła gorliwych pomocników w żołnierzach rumuńskiej armii, którzy są odpowiedzialni za pogromy Zydów w Jassach, miejscowościach Besarabii i Bukowiny oraz w Odessie.
Einsatzgruppen wymordowały ponad 900 tys. Żydów. Największe masakry miały miejsce w Babim Jarze koło Kijowa, gdzie w ciągu dwóch dni rozstrzelano 34 tys. Żydów, we Lwowie (7 tys.), Równem (15 tys.), Charkowie (14 tys.), Odessie (35 tys.), Kownie, Jassach (10 tys.)
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-26 16:21:33