Czytaj więcej"/> Drukuj
Dziedziczenie - wejście spadkobiercy lub kilku spadkobierców (będące skutkiem zdarzenia prawnego - śmierci osoby fizycznej) w sytuację prawną spadkodawcy polegającą w szczególności na nabyciu praw i obowiązków majątkowych, których podmiotem był spadkodawca.
Krąg spadkobierców wyznacza wola spadkodawcy przy dziedziczeniu testamentowym lub przepis ustawy przy dziedziczeniu ustawowym.

Dziedziczenie w średniowiecznej Polsce

Dziedziczenie w prawie ziemskim w Rzeczypospolitej szlacheckiej

Dziedziczenie w prawie miejskim w Rzeczypospolitej szlacheckiej

Dziedziczenie w czasach zaborów

Dziedziczenie w Drugiej Rzeczypospolitej

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-26 02:34:15