Czytaj więcej"/> Drukuj
Dzień - okres czasu między wschodem i zachodem Słońca. Czasem określenie to utożsamia się z dobą.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-28 20:42:43