Czytaj więcej"/> Drukuj
Dzień - okres czasu między wschodem i zachodem Słońca. Czasem określenie to utożsamia się z dobą.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-02-18 15:11:37