Czytaj więcej"/> Drukuj
Dyrektywa Unii Europejskiej jest to ustrojowy akt prawny, na podstawie którego państwa członkowskie Unii wprowadzają własne, krajowe regulacje prawne dotyczące różnych aspektów życia i funkcjonowania państwa.
Dyrektywy mają różną wagę: zalecana, obowiązująca oraz wprowadzana na okres próbny. Dyrektywy w wielu kwestiach pozostawiają krajom członkowskim Unii znaczną swobodę wyboru rozwiązań.
Polska powinna dostosować krajowe uregulowania prawne do zapisów zawartych w dyrektywach Unii.


Dyrektywa jest aktem prawnym Unii Europejskiej określającym cele do osiągnięcia. Państwa członkowskie w wewnętrznym ustawodawstwie same decydują, w jaki sposób te cele osiągną.
Jednym z celów Unii jest zapewnienie na rynku wewnętrznym swobodnego przepływu osób, towarów, usług, i kapitału.
W zakresie przepływu towarów problemem jest konflikt interesów lokalnych z zasadami wspólnotowymi i próby ochrony rynków krajowych (oczywiście w granicach prawa).
Prawodawstwo unijne przeciwdziała próbom zakłócania swobodnego przepływu towarów. Zniesiono cła wewnętrzne i ograniczenia ilościowe, ujednolicono prawo podatkowe. Wprowadzono zasadę wzajemnego uznawania: produkt legalnie wprowadzony na rynek jednego państwa członkowskiego musi zostać dopuszczony do obrotu na całym obszarze Unii.
Rozpoczęto też ujednolicanie (harmonizację) przepisów dotyczących wytwarzania i obrotu produktami wprowadzając przepisy prawa europejskiego (prawo europejskie, jako wynik negocjacji równouprawnionych podmiotów, ma pierwszeństwo wobec prawa krajowego). Wkrótce jednak powstał problem zapanowania nad mnogością szczegółowych przepisów. W tej sytuacji przyjęto tzw. Nowe Podejście do harmonizacji przepisów technicznych. Polega ono na ograniczeniu harmonizacji do zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Konsekwencje techniczne wynikające z tych ustaleń są zawarte w zharmonizowanych normach europejskich EN. Wprowadzenie na rynek produktu spełniającego takie wymagania nie może podlegać żadnym ograniczeniom.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-02-18 13:48:03