Czytaj więcej"/> Drukuj
Dyktatura proletariatu - w doktrynie marksistowskiej forma sprawowania władzy, na etapie następującym bezpośrednio po rewolucji proletariackiej.
Charakterystyczną cechą dyktatury proletariatu jest przemoc wobec klas i warstw społecznych powiązanych z uprzednio panującym ustrojem kapitalistycznym. Etap ten miał się zakończyć z chwilą utworzenia bezklasowego społeczeństwa komunistycznego. W rzeczywistości dyktatura proletariatu przybierała formę autorytarnych rządów partii komunistycznych, które w ostatnich latach przed upadkiem całej formacji społeczno-politycznej pod koniec XX wieku nosiły miano demokracji socjalistycznej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-04-09 20:59:54