Czytaj więcej"/> Drukuj
Dyktator (Dictator) - w republice rzymskiej był to urzędnik nadzwyczajny (extraordinarii), któremu przyznawano na okres maksymalnie sześciu miesięcy władzę absolutną, aby zapobiegł nadzwyczajnym kryzysom (np. podczas ciężkiej wojny lub wewnętrznych rewolt). Wybór dyktatora należał początkowo do komicjów centurialnych. Później powoływany był on przez konsulów na polecenie senatu i był to jedyny urząd w republice rzymskiej na który mianowano, a nie wybierano. Dyktator powoływał dowódcę jazdy (magister equitum) który w czasie wojny dowodził jazdą, podczas gdy dyktator stał na czele piechoty. Oznaką nieograniczonej władzy dyktatora było 24 liktorów towarzyszących mu nawet w samym mieście. Do legendy przeszedł Lucjusz Kwintus Cincinnatus - rolnik, którego w 458 p.n.e. obwołano dyktatorem podczas wojny z ludem Ekwów. Po jej zakończeniu natychmiast zrezygnował z urzędu i powrócił do pracy na roli.
W I wieku p.n.e. nadużywanie tego urzędu (np. przez Juliusza Cezara) doprowadziło do końca republiki.
Współcześnie dyktatorem określa się przywódcę kraju, sprawującego władzę w sposób autorytarny łamiąc przy tym prawa człowieka (np. Saddam Husajn, Robert Mugabe, Józef Stalin).

Weblinks:

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-23 22:48:08