Czytaj więcej"/> Drukuj
Dyfuzja - proces rozprzestrzeniania się cząsteczek w gazie lub cieczy. Zderzenia między cząsteczkami powodują, że ich ruch jest przypadkowy. Jeżeli jednak między dwoma punktami przestrzeni występuje różnica stężeń cząsteczek danej substancji, to te przypadkowe ruchy prowadzą do jej zmniejszenia.
Charakterystyczną cechą dyfuzji jest fakt, że objętość \[L \] ośrodka zajętego przez cząsteczki danego gazu rośnie w czasie \[t \] proporcjonalnie. Inaczej mówiąc, \[L^2=2Dt \], gdzie \[D \] jest tzw. stałą dyfuzji lub współczynnikiem dyfuzji.

Przykłady dyfuzji

Przykładem dyfuzji jest rozchodzenie się zapachów w powietrzu.
Innym przykładem jest wyrównywanie się stężeń cząsteczek i jonów po obu stronach błony komórkowej pod wpływem różnicy stężeń danej substancji po obu stronach błony. W przypadku braku sił elektrostatycznych cząsteczki przedostają się przez nią w stronę środowiska o mniejszym stężeniu, dyfuzja zachodzi zatem zgodnie z gradientem stężeń i nie wymaga dostarczenia energii. Jednak w komórkach istnieje stała różnica potencjału między wnętrzem komórki i obszarem na zewnątrz, dlatego procesom dyfuzji w komórce towarzyszy ruch wymuszony polem elektrycznym.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 05:49:20