Czytaj więcej"/> Drukuj
Dyftong (dwugłoska, gr. diphthongos - dwubrzmiący) - pojedyncza samogłoska (na ogół długa) o zmiennym przebiegu artykulacji, co sprawia, że ucho ludzkie słyszy dwa dźwięki, mimo że są one zespolone niejako w jeden i mają właściwości pojedynczej samogłoski.
Najczęściej występują dyftongi /AI/, /EI/, /OI/, /UI/, /AU/, /EU/.
Dyftong /AI/ występuje np. w niemieckim wyrazie leider (wym. laj-der), gdzie jest oznaczony dwiema literami ei; dyftong /EI/ słychać w angielskim gray itd.
Dyftongi stanowiąc połączenie dwóch dźwięków samogłoskowych są z natury rzeczy niestabilne i zdradzają tendencje do przekształcania się w pojedyczne samogłoski. Proces taki nazywa się monoftongizacją.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-15 18:55:09