Czytaj więcej"/> Drukuj
Dwutlenek węgla lub tlenek węgla (IV) lub tlenek węgla (4+) lub ditlenek węgla (wzór chemiczny CO2) jest to bezbarwny, bezwonny i niepalny gaz. Jest to gaz dobrze rozpuszczalny w wodzie i cięższy od powietrza (ok. 1,5 razy). Sublimuje w temperaturze -78,5°C.
W naturze występuje w stanie wolnym w atmosferze i stanie związanym.
Dwutlenek węgla jest produktem spalania i oddychania. Jest wykorzystywany przez rośliny. Tworzy się przy utlenianiu i fermentacji substancji organicznych występuje w kopalniach, cukrowniach, gorzelniach, wytwórniach win, silosach zbożowych, browarach i studzienkach ulicznych. Choć per se nie jest trujący, w większych stężeniach dwutlenek węgla jest szkodliwy dla zdrowia lub nawet zabójczy, a jego działanie wynika nie tylko ze zmniejszenia ciśnienia parcjalnego tlenu w powietrzu wdechowym, ale także na powstawaniu hiperkapni, a co za tym idzie kwasicy oddechowej i w następstwie obrzęku mózgu.
Zatrucie: W leczeniu najważniejsze jest usunięcie osoby z toksycznej atmosfery, zastosowanie tlenoterapii, u osób nieprzytomnych intubacja i oddech wspomagany.
Dwutlenek węgla jest uważany za jeden z gazów cieplarnianych, odpowiedzialnych za ocieplenie klimatu na Ziemi.
Zobacz też :
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-02 10:37:13