Czytaj więcej"/> Drukuj
Dulebowie (1) - plemię słowiańskie zamieszkujące dorzecze Wełtawy w Kotlinie Czeskiej. Zaliczane do grupy plemion czeskich razem z plemionami: Pszowian, Zliczan, Litomierzycy, Łuczan, Siedliczan, Deczan, Lemuzów.
Dulebowie (2) - jedno z plemion słowiańskich zamieszkujących Wołyń, w VI wieku zostali ujarzmieni przez Obrów - Awarów. W 885 pobici przez Olega zostali przyłączeni do Rusi kijowskiej. W X wieku arabski historyk Masudi wymienił nazwę plemienia "Dulabe" i ich księcia Wanisława (Wieńczysława).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-11 02:41:49