Czytaj więcej"/> Drukuj
Druga wojna peloponeska zwana też wielką wojną peloponeską (431 - 404 p.n.e.) to konflikt zbrojny między Atenami i wspierającym je Ateńskim Związkiem Morskim oraz Spartą i Związkiem Peloponeskim.
Znaczną część wojny peloponeskiej (do roku 411 p.n.e.) opisał grecki historyk Tukidydes.
Powodem wojny była rywalizacja dwóch największych potęg greckich o hegemonię nad całą Grecją. Już pierwszy okres, był niepomyślny dla Aten. Spartanie złupili Attykę. W Atenach, gdzie schronili się mieszkańcy całej Attyki, wybuchła groźna zaraza. Ofiarą jej padł m.in. Perykles. Po jego śmierci do głosu dochodzą przywódcy radykalnej grupy demokratów: najpierw Kleon, a następnie Hyperbolos. Jednym z ważniejszych sukcesów Aten było utrzymanie twierdzy Pylos i zdobycie wyspy Sfakterii, broniącej wstępu do Zatoki Pylońskiej. Ateńczycy zostali pokonani przez Spartan pod Amfipolis w 422 p.n.e. W następnym roku zawarto tzw. pokój Nikiasza, przywracający stan sprzed wojny. Wojna wybuchła na nowo w 415 p.n.e. gdy Alkibiades został strategiem w Atenach i doprowadził do podjęcia wyprawy przeciwko sprzymierzonej ze Spartą Sycylii. Alkibiades, jednak, oskarżony o zburzenie herm, został odwołany z wyprawy. Ateńczycy ponieśli na Sycylii całkowitą klęskę w 413 p.n.e. Jednocześnie Spartanie zajęli miasto Dekeleję i rozpoczęli blokadę Aten. Ciężką sytuację Aten pogorszyło jeszcze odpadnięcie wielu miast i wysp z Ateńskiego Związku Morskiego, oraz wewnętrzne walki między stronnictwem demokratycznym i oligarchami. W 411 p.n.e. doszło do przewrotu oligarchicznego w Atenach i nowy rząd rozpoczął pertraktacje pokojowe ze Spartą, która jednak nie przyjęła proponowanych warunków. Tymczasem na czele floty ateńskiej stanął Alkibiades, któremu udało się odnieść kilka zwycięstw nad flotą peloponeską. W 410 p.n.e. w Atenach dokonano przewrotu demokratycznego. W 407 p.n.e. Alkibiades został na krótko pełnomocnym strategiem. Tymczasem Persja, zaniepokojona sukcesami Aten, dostarczyła Sparcie środków na budowę floty. Spartanie pod dowództwem Lizandra pokonali Ateńczyków u przylądka Notion 407 p.n.e., w 406 p.n.e. Ateńczycy odnieśli zwycięstwo koło wysp Arginuz, wreszcie Spartanie pod wodzą Lizandra pokonali ostatecznie wojsko ateńskie nad rzeką Aigospotamoi w 405 p.n.e. W następnym roku zdobyli Ateny i został zawarty pokój, na mocy którego Ateńczycy zobowiązali się przekazać Sparcie całą flotę wojenną i handlową (poza 12 okrętami), zburzyć wszystkie fortyfikacje i uznać hegemonię Sparty w całej Grecji

Najważniejsze wydarzenia wojny

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-21 06:06:00