Czytaj więcej"/> Drukuj
Droga jest wydzielonym pasem terenu lub akwenu, także fragmentem przestrzeni powietrznej, przeznaczonym do poruszania się pojazdów, ludzi, zwierząt. Droga łączy ze sobą dwa lub więcej punktów. Droga może być wyposażona w odpowiednie urządzenia techniczne, ułatwiające podróżowanie.

Droga kołowa

Droga kołowa jest to droga przeznaczona do poruszania się za pomocą pojazdów kołowych. Droga taka charakteryzuje się utwardzoną nawierzchnią (zwykle asfalt, beton, żwir, kostka kamieniarska itp.). Utwardzenie składa się zazwyczaj z kilku warstw, ale może nim być również tylko utwardzenie powierzchni gruntu.
Droga kołowa składa się z jezdni (części przeznaczonej dla ruchu pojazdów) oraz pobocza. Pobocze jest niezbędne ze względów konstrukcyjnych (np. ułatwia odprowadzanie wody z nawierzchni). Niekiedy, szczególnie w miastach, pobocze stanowi chodnik, czyli część drogi wydzielona dla ruchu pieszych.
Drogę stanowi również towarzysząca jej infrastruktura, jak: znaki drogowe (poziome i pionowe), słupki odległościowe, parkingi, stacje benzynowe itp.
Miejsce, w którym spotykają się dwie drogi (przecinają lub łączą), nazywa się skrzyżowaniem. Budowla służąca do przekraczania przeszkody wodnej to most, a budowla służąca do bezkolizyjnego skrzyżowania z inną drogą to wiadukt. Drogę przechodzącą pod powierzchnią ziemi lub pod wodą chroni konstrukcja zwana tunelem.
Zasady zachowania się na drodze regulują odpowiednie prawa. W Polsce jest to Ustawa "Prawo o ruchu drogowym". Aby uniknąć nieporozumień, w większości krajów obowiązują te same prawa. Czasem różnice między prawami dwóch państw są niewielkie (np. dotyczą ograniczeń prędkości), ale niekiedy różnice są istotne: np. w niektórych krajach obowiązuje ruch lewostronny.
Pierwsze znane drogi na świecie zbudowali Sumerowie (ok. 2300 p.n.e.), Chińczycy (XI p.n.e.), Inkowie (Wielka Droga Królów).
Zapewne najdoskonalsze drogi starożytności są zasługą Rzymian - niektóre z nich przetrwały do dziś. Drogi rzymskie umożliwiały szybką komunikację legionów, posłańców i kupców, oraz stanowiły siatkę oplatającą całe Imperium, z centralnym punktem - Rzymem (stąd powiedzenie "wszystkie drogi prowadzą do Rzymu").
Wzdłuż dróg sadzono wysokie drzewa, zwykle akacje lub topole. Drzewa zapewniały cień wędrowcom (latem) i osłonę przed wiatrem (zimą). W późniejszych czasach drzewa dawały również maszerującym wojskom pewien kamuflaż, chroniąc je przed wzrokiem zwiadowców przeciwnika.

Droga kolejowa

Droga kolejowa składa się z torowiska, odpowiedniej nawierzchni a także urządzeń służących do odprowadzania wody, kierowania ruchem, obsługi pasażerów i towarów.

Droga wodna

Drogą wodną jest rzeka, kanał lub tor wodny, przystosowany do żeglugi statków. Droga wodna może być morska lub śródlądowa.

Droga lotnicza

Droga lotnicza jest wydzielonym pasem przestrzeni, o zadanym kształcie (w tym odpowiedniej wysokości i szerokości), przeznaczonym do ruchu statków powietrznych. Droga lotnicza łączy porty lotnicze.
Wydzielona na stałe droga lotnicza tworzy korytarz powietrzny.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-23 07:51:08