Czytaj więcej"/> Drukuj
Drapieżnictwo to oddziaływanie jednych gatunków na drugie poprzez chwytanie, uśmiercanie i zjadanie jednych osobników przez inne.
Drapieżnik atakuje ofiarę, będąc zarazem od niej uzależnionym. Drapieżcy stanowią ważne ogniwo łańcucha pokarmowego w ekosystemie, warunkujące sprawny obieg materii. Znaczne zmniejszenie liczebności populacji dużych ssaków drapieżnych (wilków, niedźwiedzi), będące wynikiem selekcji przez człowieka, doprowadziło do nadmiernego rozwoju jeleniowatych (ich ofiar) i zachwiania równowagi biocenotycznej w zbiorowiskach leśnych. Wskutek tego pogorszyły się warunki odnawiania drzew poprzez ich nadmierne spałowanie. W warunkach naturalnych powstaje dynamiczna równowaga układu drapieżca-ofiara.
Odmianą drapieżnictwa jest kanibalizm.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 06:22:51