Czytaj więcej"/> Drukuj
Dostępność – w psychologii łatwość z jaką dane pojęcie osiąga poziom świadomości.
Dostępność jest wyższa w przypadku pojęć często używanych przez daną osobę. U różnych osób dostępność tego samego pojęcia może się różnić, może też zmieniać się u tej samej osoby w miarę upływu czasu. Bardziej dostępne są na ogół idee używane niedawno.
Dostępność można mierzyć np. poprzez czas konieczny na reakcję wymagającą uświadomienia sobie sensu danego słowa (np. odpowiedzenie na proste pytanie z jego użyciem).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-19 09:07:18