Czytaj więcej"/> Drukuj
Dialekt śląski - jeden z dialektów języka polskiego, którym posługuje się część ludności Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego oraz zachodnich krańców Małopolski. Przez większość naukowców uznawany za regionalną odmianę języka polskiego, przez niektórych innych uważany za odrębny język śląski, wobec którego notabene trwają dopiero prace kodyfikacyjne.
Argumenty za dialektem:
Pochodzenie od rdzennie polskiego języka ze względu na fleksję, rdzenie tematyczne części wyrazów (w tym wyrazów podstawowych typu zaimki) świadczą o języku pogranicza co najwyżej polsko-czeskiego, liczne germanizmy w rdzeniach tematycznych (przy zachowaniu polskich końcówek wyrazów) świadczą o napływowości, a więc wtórności wpływu na dialekt śląski ze strony języka niemieckiego. Brak wpływu niemieckiego na fleksję, szczątkowy wpływ na składnię. Duże zróżnicowanie miejscowe odmian dialektu.
Argumenty za językiem:
Dialekt śląski jest typowym językiem ludu pogranicza, w którym doszło do przemieszania się słownictwa (staro)polskiego, czeskiego (morawskiego) i niemieckiego. Przeważa w nim jednak element słowiański.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-24 16:07:39