Czytaj więcej"/> Drukuj
Definicja to zdanie wprowadzające w danej teorii nowe pojęcie. Poprawna definicja tworzy nowe pojęcie poprzez ustalenie relacji pomiędzy nim a pojęciami wcześniej zdefiniowanymi lub pojęciami pierwotnymi. Definicja jest sposobem nadania nazwy na pewien obiekt skonstruowany z pojęć zdefiniowanych uprzednio.
Błędna definicja, wewnątrz której jest odniesienie do właśnie definowanego pojęcia, jest nazywana definicją tautologiczną, potocznie tautologią ( czego jednak należy unikać wobec znaczenia słowa tautologia w logice i filozofii). W definicji można wyróżnić "definiendum"- czyli to, co ma być zdefiniowane oraz "definiens"- czyli to, co definiuje (rozwinięcie).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-25 05:49:27