Czytaj więcej"/> Drukuj
Danuta Hübner z d. Młynarska (ur. 8 kwietnia 1948 r. w Nisku nad Sanem), polski polityk, była minister ds. europejskich w rządzie Leszka Millera i szef UKIE, pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej.
Danuta Hübner z wyszktałcenia jest ekonomistką. W 1971 ukończyła Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS, w 1974 roku doktoryzowała się na tejże uczelni, a w 1980 obroniła habilitację. W styczniu 1992 roku otrzymała z rąk prezydenta Wałęsy tytuł profesora nauk ekonomicznych.
W latach 1988-1990 odbyła staż stypendysty Fulbrighta w University of California w Berkeley, a w 1994 szlifowała swoją wiedzę w Centre for European Studies w University of Sussex. Miała przyjemność wykładać na California State University w San Jose. W latach 70-tych przebywała na stypendium w madryckim Universidad Autonoma. W pierwszej połowie lat 90-tych przewodniczyła Społecznej Radzie Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania. Od 1992 była redaktorem naczelnym miesięcznika "Gospodarka Narodowa" oraz zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Ekonomista".
W 1994 roku została doradcą wicepremiera Kołodki ds. społecznych, a w latach 1994-96 pełniła funkcję wiceministra przemysłu i handlu. Negocjowała wówczas członkostwo Polski w OECD. Jesienią 1996 organizowała nowoutworzony Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i po dymisji Jacka Saryusza-Wolskiego została jedyną osobą w rządzie odpowiedzialną za integrację z Unią Europejską. W 1997 roku po przegranych przez SLD wyborach otrzymała propozycję prowadzenia kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego. Jesienią 1998 została wiceprzewodniczącą Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, od 2000 roku pełniła zaś funkcję jej szefa - w randze zastępcy sekretarza generalnego ONZ
Po wyborach 2001 zastąpiła Jacka Saryusza-Wolskiego w roli sekretarza i szefa UKIE, mianowano ją również wiceministrem spraw zagranicznych. Po wygranym referendum akcesyjnym z czerwca 2003 roku awansowała na ministra-członka Rady Ministrów. Przez półtora roku reprezentowała Polskę w Konwencie Europejskim. Opozycja krytykuje ją, iż nie protestowała przeciwko niekorzystnemu dla Polski projektowi ważenia głosów, sama Hübner odrzuca te oskarżenia, twierdząc, iż nie tylko ona była reprezentantem Polski w Konwencie.
22 stycznia 2004 została rekomendowana przez sejmową Komisję Spraw Zagranicznych na polskiego komisarza w Brukseli. Jej kandydatura została bardzo ciepło przyjęta przez partnerów europejskich, chwalących Hübner za “większe zrozumienie interesu europejskiego” niż ma to miejsce w przypadku premiera Millera i ministra Cimoszewicza.
Od maja 2004 komisarz, członek Komisji Europejskiej przy osobie Pascala Lamy, francuskiego komisarza ds. handlu; w listopadzie 2004 Danuta Hübner objęła tekę polityki regionalnej w Komisji pod kierownictwem José Manuela Durão Barroso.
Danuta Hübner ma dwie córki: Karolinę i Ewę.
Danuta Hübner w internecie
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-08 08:43:28